Επιλογές

Καλώς Ήρθατε στο ΚΜΟΠ
Αρχική

 

Νέα

 

Ευρωπαϊκά προγράμματα

CaBuReRa Logo

Capacity Building Relay Race-CaBuReRa

21/1/2015

Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Υποβολή αιτήσεων έως 06/02/2015

 

Σε ενδιαφέρει το Project Management; Θα ήθελες να αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία και να ενισχύσεις τις δεξιότητες σου στο management δουλεύοντας σε διεθνές περιβάλλον; Το ΚΜΟΠ σου δίνει αυτήν τη δυνατότητα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 


 

citispyce

Καταπολέμηση των ανισοτήτων μέσω καινοτόμων κοινωνικών πρακτικών από νέους και για νέους σε πόλεις στην Ευρώπη

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 


 

 

 

ValidVol

Έργο "ValidVol: Validation of Key Competences in Voluntary Service Organisations" («Πιστοποίηση Βασικών Ικανοτήτων σε Εθελοντικούς Οργανισμούς»), στο πλαίσιο εκπαιδευτικής σύμπραξης Grundtvig του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 


 

 

stoptrafficking logo

 

«Ενημερωτική Εκστρατεία με στόχο την Ευαισθητοποίηση των Νέων και την Ενημέρωσή τους για την Εμπορία Ανθρώπων»

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 


 

 

Resiland: Participation, Capacities and Resilience of Children on the Move against Trafficking and Exploitation

(HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003916)

 

Την 1η Νοεμβρίου του 2013 ξεκίνησε η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Resiland: Participation, Capacities and Resilience of Children on the Move against Trafficking and Exploitation”, το οποίο έχει διετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας» (ISEC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 


 

 

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Μεταφορά Καινοτομίας

badge_logo

 

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «BADGE: Επιχειρηματικές Συμβουλές και Καθοδήγηση στην Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των γυναικών, οι οποίες ανήκουν σε μία ή περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των «κοινωνικών» δεξιοτήτων (soft skills) των ομάδων στόχου, μέσα από την πραγματοποίηση Θεματικών Εργαστηριών (Workshops) που βασίζονται σε καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές, που έχουν αναπτυχθεί στην Αγγλία.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 


 

 

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Μεταφορά Καινοτομίας

(AGREEMENT n° DE/11/LLP-LdV/TOI/147401)

snhVET

Το πρόγραμμα «Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην Επαγγελματική Κατάρτιση μέσω της προσαρμογής/ υιοθέτησης του εργαλείου Rickter Scale για τη βελτίωση και παρακολούθηση της προόδου ευπαθών κοινωνικά ομάδων προς την απασχολησιμότητα» είναι ένα LdV – Μεταφορά Καινοτομίας έργο το οποίο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με τρεις ακόμα (3) εταίρους από κράτη-μέλη της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, το παρόν έργο ξεκίνησε επίσημα τις διεργασίες του το Σεπτέμβριο του 2011 υπό το συντονισμό του γερμανικού οργανισμού ZIB και έχει διετή διάρκεια.

Βασική ιδέα του έργου είναι η προσαρμογή του εργαλείου Rickter Scale στις ανάγκες ποικίλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες έτσι να μπορέσουν να αναγνωριστούν οι ήδη υφιστάμενες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες δεξιότητες τους και κατ’ επέκταση να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες

 


 

 

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Μεταφορά Καινοτομίας

(AGREEMENT NUMBER -2011-1-GR1-LEO05-06798)

setcare_logo

Το πρόγραμμα «SET CARE: Μάθηση εξ’ αποστάσεως στο πλαίσιο της κατ’ οίκον φροντίδας» είναι ένα LdV – Μεταφορά Καινοτομίας έργο το οποίο υλοποιείται από επτά (7) εταίρους από κράτη – μέλη της Ε.Ε. Το παρόν έργο ξεκίνησε επίσημα τις διεργασίες του τον Οκτώβριο του 2011 υπό το συντονισμό του ΚΜΟΠ σε συνεργασία με τον δικαιούχο οργανισμό, την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, και έχει διετή διάρκεια.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φροντιστών σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσω της υιοθέτησης μιας καινοτόμου μεθοδολογίας από την Ιταλία, για την αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων στο χώρο της κατ’ οίκον φροντίδας. Λαμβάνονται δε υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες ανάγκες των φροντιστών όπως τα όποια γλωσσικά εμπόδια και η έλλειψη χρόνου, ευκαιριών και χρημάτων προκειμένου να παρακολουθήσουν τα παραδοσιακά «κλασσικά» μαθήματα.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.setcare.eu

 


 

 

LLS-VG-gr

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “LLL-VG: Προώθηση στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες” στοχεύει στην διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και την καταγραφή των υπαρχουσών στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διοργανωθεί μία σειρά από εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτών, μεταναστών, ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική ή/και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλπ. Η ομάδα στόχου θα ενημερωθεί για την ύπαρξη εκείνων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που θα την βοηθήσει να αποκτήσει ή/και να επαναπροσδιορίσει τις κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες της, απαραίτητες για την διατήρηση ή/και ένταξη στον εργασιακό χώρο.

 

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.llstrategies.org

 


 

   

ask_logo2

 

 

“ASK: Αξιολόγηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί άτυπα στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης”

Η εταιρική σχέση ASK, έχει ως στόχο την ανάλυση διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί άτυπα στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης στις συμμετέχουσες χώρες. Η εταιρική σχέση φέρνει κοντά οργανώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν ήδη λίγο πολύ τυποποιημένες μεθόδους στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Ωστόσο, πιστεύουν ότι τα εργαλεία αξιολόγησης και οι διαδικασίες πιστοποίησης επιδέχονται βελτίωσης. Ως εκ τούτου ο γενικευμένος στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση των μεθόδων αυτών μέσα από τη συνεργασία του με τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους. 

HelpAtHomeLogo

 

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», προσκαλεί ανέργους, ή άτομα που έχουν ενταχθεί σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ και υποστηρίζουν / εξυπηρετούν ή έχουν στο ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον ηλικιωμένους και έχουν ανάγκη κατ’ οίκον βοήθειας, να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 


 

 

family-violence_w_daphne_s

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο εργασίας ή κατά την πρόσληψή τους/ένταξή τους στο χώρο εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, θα οργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια με συγκεκριμένες ομάδες στόχου, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να βοηθήσουν τους αποδέκτες/θύματα να βρουν θέση εργασίας ή να παραμείνουν στον εργασιακό τους χώρο.
Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη δημιουργία μίας διαδικασίας ενσωμάτωσης μιας σειράς μέτρων, ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές μορφές της ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών (Απόφαση SOC/218).

 

Διαβάστε περισσότερα

 


 

 

LLP_Logo_JPG

 

DAEL:Πρόγραμμα εμπειρικής μάθησης για ενήλικες με ειδικές ανάγκες

 

Το πρόγραμμα “DAEL:Πρόγραμμα εμπειρικής μάθησης για ενήλικες με ειδικές ανάγκες”, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος δια Βίου Μάθησης Grundtvig 2007- 2013 στοχεύει στην ανταλλαγή και στη σύγκριση μεθόδων στο τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα οι μέθοδοι στοχεύουν στα εξής:

  • Προσαρμογή των βασικών ικανοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε εργασιακό περιβάλλον
  • Βελτίωση της αξιολόγησης των άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Αναγνώριση των ικανοτήτων εκείνων που έχουν παρατηρηθεί και αξιολογηθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ. Επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική δράση

 

 

 

Δελτίο Τύπου AAL

22 Μαρτίου 2011

 

AAL

 

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

 


 

 

mode_logo

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MoDE: Κινητικότητα για μια δημοκρατική Ευρώπη” στοχεύει στην προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών ως μέσο προστασίας της δημοκρατίας. Η κινητικότητα είναι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το κεντρικό θέμα που πραγματεύεται.

 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενθαρρύνση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών, συνεργασίας και καλών πρακτικών μεταξύ Ευρωπαϊκών ΜΚΟ αλλά και στην εξεικοίωση τους με διαδυκτιακά εργαλεία για συνεχή επικοινωνία με τους πολίτες μέσω e-mail, skype και ιστοσελίδες.

 

Διαβάστε περισσότερα

 


 

 

Dia_logo

 

"Διάλογος με την Ε.Ε – Η Φωνή των Ευρωπαΐων Πολιτών"

162826-EFC-1-2009-1-RO-EFC-CP

 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να έχουν την απαραίτητη γνώση και την πολιτική αγωγή να εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα όπως η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης ή οι πολιτικές της Ε.Ε και οι επιπτώσεις της, εμπλέκοντάς τους σε μία σειρά δραστηριότητες προκειμένου να ενημερωθούν για τους μηχανισμούς της Ε Ε μέσω των οποίων οι Ευρωπαΐοι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους (forums, έρευνα κοινής γνώμης, κ.λπ.)

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην  ανάπτυξη της συμμετοχής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση της ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των Ευρωπαΐωνπολιτών, εκτιμώντας και προωθώντας την πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον διαπολιτισμικό διάλογο.

 

Διαβάστε περισσότερα

 


 

Τα τελευταία νέα μας:

 


 

 

PoD Logo

 

 

Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαίδευση γονέων παιδιών με σύνδρομο Down».  
Το εκπαιδευτικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για τους γονείς παιδιών με σύνδρομο Down στα πλαίσια του προγράμματος διατίθεται δωρεάν από το ΚΜΟΠ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 
KMOP 2009 - 2015, Powered by Joomla!. Template design by SiteGround web hosting